Choď na obsah Choď na menu

Občianske združenie

1. Názov a sídlo občianskeho združenia

Názov občianskeho združenia je „Ľudová hudba POLUN“, skrátene ĽH POLUN.

Sídlom združenia je Štefánikova 378 , 916 01 Stará Turá

 

2. Ciele združenia

Hlavným cieľom združenia je zachovávanie a šírenie ľudových tradícií Slovenska so zameraním hlavne na Podjavorinskú folklórnu oblasť a prezentovanie kultúrneho dedičstva našich predkov najmä v podobe hudobných produkcií ľudových piesní na hudobných nástrojoch bežných pre ľudovú hudbu a v ľudových krojoch bežných pre túto folklórnu oblasť.

 

Ďalším cieľom združenia je šírenie týchto ľudových tradícií hlavne medzi deťmi a mládežou, ale aj dospelými, formou organizovania seminárov, tvorivých dielní a sústredení zameraných na zdokonaľovanie sa v hre na hudobné nástroje, v speve ľudových piesní, v rozpoznávaní jednotlivých krojových súčastí ako aj v starostlivosti o hudobné nástroje a ľudové kroje, či spoznávanie zdrojov týchto ľudových tradícií.


 

Budeme vďační za každý finančný príspevok,ktorý nám poskytnete a pomôžete nám tým k uskutočňovaniu cieľov občianskeho združenia a k zachovávaniu tradícií podjavorinského kultúrneho dedičstva.

 

Číslo účtu: SK49 8330 0000 0029 0176 9828.

 

Jazyky

SlovenčinaEnglish

Portrét

Posledné fotografie

Mail list


Kontakt

ĽH POLUN

Štefánikova 378
916 01 Stará Turá

+421 905 773 887

info@lhpolun.sk